תכנון העתיד

אחד הנושאים הקרובים ללבי בתחום של דיני משפחה הוא תכנון העתיד, המורכב משני תחומים המשלימים זה את זה: ייפוי כוח מתמשך, צוואות וירושות.

ייפוי כוח מתמשך

לא כל עורך דין יכול להעניק שירות בתחום של ייפוי כוח מתמשך. על מנת שאוכל להעניק לכם את המענה גם בתחום זה, עברתי הכשרה מטעם האפוטרופוס הכללי ואני מוסמך על-פי חוק לערוך ייפוי כוח מתמשך.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא תיקון חקיקה המאפשר לנו לראשונה לקבוע כיצד יתנהלו חיינו, אם חלילה לא נהיה כשירים לקבל בעתיד החלטות בענייני רכושנו וגופנו. בעקבות תיקון חקיקה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות תשכ”ב-1962, ניתן כיום באמצעות עו”ד שעברו הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי, לערוך לאדם ייפוי כוח מתמשך.

על פי הגדרת משרד המשפטים, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי מחייב המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו (רכושיים ורפואיים) בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

האדם (הנקרא: “הממנה”) בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה (הידרדרות במצבו). ההידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ו/או מוגבלות שכלית זמנית או קבועה, העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

מיופה הכוח שמתמנה יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לענייניו בעצמו. הממונה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים כאחד או רק לחלקם. על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין שהוכשר לכך, את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה, הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול.

יצוין כי אדם יכול להחליט על מספר מיופיי כוח ולקבוע מה היקף סמכויותיו של כל אחד מהם.

יודגש כי, אין במדובר בצוואה-המתייחסת למצב בו אדם נפטר ומבקש לקבוע כיצד יחולק רכושו. בענייננו, אנו מתייחסים למצב בו אדם בשל נסיבות רפואיות, אינו יכול להמשיך ולתפקד בתפקוד תקין ולמצב שכזה נועד הייפוי כוח מתמשך, הקובע כיצד ינוהל רכושו וכיצד יתנהלו ענייניו הרפואיים, על-פי רצונו הוא.

כמה מושגים שחשוב שתכירו:

 • ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים – מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו לענייניו הגופניים הנפשיים או החברתיים. עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן לערוך “ייפוי כוח מתמשך רפואי” שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.
 • ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש – מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, והתחייבויותיו של האדם. הממנה יכול לקבוע קביעה כללית – לפיה מיופה הכוח, הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט הנחיות מפורטות מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים שונים וזאת באמצעות קביעת “הנחיות מקדמיות”.
  לדוגמא: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים והרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.
 
 • אנשים מיודעים או פיקוח – הממנה רשאי לקבוע “אנשים מיודעים” שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע, או לקבוע כי האפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.
 • קבלת שכר על ידי מיופה הכוח – הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה הכוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר.

תנאים לקבלת השירות:

 1. האדם אשר מעניק ייפוי כוח על ענייניו (“הממנה”) והאדם שיהיה מוסמך לקבל החלטות ולבצע אותן בשמו (“מיופה הכוח”) חייבים להיות מעל גיל 18
 2. . הממנה יבחר (לרוב) במיופה כוח על סמך יחסי אמון וקרבה עמו (בן או בת זוג, הורים, ילדים) או בשל מומחיותו או ניסיונו המקצועי (לדוגמא: רואה חשבון או עורך דין).
 3. ייפוי כוח מתמשך ייערך וייחתם בפני עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי.
 1. קיימת חובת הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי.
 2. ישנן פעולות מסוימות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח (לדוגמא: מתן תרומות ומתנות בסכומים מסוימים), ופעולות מהותיות אחרות המחייבות קבלת אישור בית משפט (למשל עסקאות במקרקעין, מתן מתנות בסכומים מסוימים וכו’).

רוצים לקבל פרטים נוספים?

אני מעביר הרצאות בנושאי ייפוי כוח מתמשך. עם לקוחותיי נמנים בין היתר: משרד המשפטים, בתי אבות ודיור מוגן, משרד הרווחה, עובדים סוציאליים, רשויות מקומיות ועוד. אתם מוזמנים ליצור קשר ולתאם הרצאה.

על פי הגדרת משרד המשפטים, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי מחייב המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו (רכושיים ורפואיים) בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

האדם (הנקרא: “הממנה”) בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה (הידרדרות במצבו). ההידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ו/או מוגבלות שכלית זמנית או קבועה, העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

מיופה הכוח שמתמנה יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לענייניו בעצמו. הממונה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים כאחד או רק לחלקם. על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין שהוכשר לכך, את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה, הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול.

יצוין כי אדם יכול להחליט על מספר מיופיי כוח ולקבוע מה היקף סמכויותיו של כל אחד מהם.

יודגש כי, אין במדובר בצוואה-המתייחסת למצב בו אדם נפטר ומבקש לקבוע כיצד יחולק רכושו. בענייננו, אנו מתייחסים למצב בו אדם בשל נסיבות רפואיות, אינו יכול להמשיך ולתפקד בתפקוד תקין ולמצב שכזה נועד הייפוי כוח מתמשך, הקובע כיצד ינוהל רכושו וכיצד יתנהלו ענייניו הרפואיים, על-פי רצונו הוא.

צוואות וירושות

קיימת חשיבות גדולה לעמידה בתנאים שקבע המחוקק לגבי כל צוואה וצוואה, תוך כדי הכרה בפסיקת בתי המשפט שיצקה תוכן בתוכן הצוואה, על מנת שתהיה בתוקף.

אשר על כן, יש חשיבות רבה בתכנון ועריכת הצוואות בצורה נכונה, על מנת למנוע עד כמה שניתן עילות לביטול הצוואות ע”י המתנגדים שיקמו לה ברבות הימים, עם רצון היורש להוציאה אל הפועל.

כעו”ד לירושות וצוואות, צבר משרדנו נסיון רב וערך צוואות רבות מסוגים המפורטים לעיל. כמו כן, ייצג לקוחות רבים בהתנגדויות לקיום צוואה.

עריכת צוואות אצל עו”ד מומחה בתחום, דוגמת משרדנו, מעניקה ללקוחותינו יעוץ משפטי כולל בתחום צוואות וירושות, שיסייע למצווה להימנע מטעויות שונות כפי שפורטו לעיל.

טיפול משפטי כולל ומקיף בהכנת צוואות וירושות, וכן התמודדות במחלוקת בין יורשים שונים ביחס למשמעות הצוואה ומימושה, מחייבת התמחות ייחודית, אותה תמצאו במשרד עו”ד רונן צרפתי.

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו. נכסים אלו, הקרויים עיזבון, הם הירושה של המנוח. חלק מהאנשים בוחרים לכתוב צוואה שבה הם קובעים מי יירש את נכסיהם ובאילו תנאים.

יחד עם זאת, למרות שבידם האפשרות לקבוע מי יירש אותם, רוב האנשים בישראל אינם כותבים צוואה. במקרים אלו, הבעלות על העיזבון תועבר ליורשים על פי דין, אשר נקבעים על פי הכללים של חוק הירושה.

חוק הירושה קובע עקרונות שונים בכדי להבטיח שהצוואה תיעשה כולה מרצונו החופשי והאמיתי של המצווה, ללא כל השפעה או לחץ מצד גורמים חיצוניים וללא שום התחייבות מצד המצווה.

להלן עקרונות החלים על כל סוגי הצוואות:

החופש לצוות – לכל אדם ניתן חופש מוחלט לצוות ולשנות או לבטל את צוואתו – לפי בחירתו האישית וללא חשש ממחויבות או מכבילה בנושא.

כל התחייבות לערוך, לשנות או לבטל צוואה, או שלא לבצע אחת מפעולות אלו – אינה תקפה מבחינה משפטית ואין לפעול על פיה.

הצוואה היא מעשה אישי – המחוקק מקפיד על שמירת הרצון החופשי של המצווה ועל כך שהצוואה תיעשה על ידו בלבד, באופן עצמאי. ניתן לחלק את הכלל בחוק לשני חלקים:

צוואה חייבת להיעשות על ידי המצווה עצמו ולא על ידי אף אדם אחר.

הוראה כלשהי בצוואה הקובעת כי הצוואה תהיה תקפה אם אדם אחר יסכים לכך או ירצה בכך – בטלה.

אין להעביר לאדם אחר סמכויות לקבוע לגבי יורשים – המחוקק אוסר על המצווה להסמיך בצוואתו אדם אחר אשר יקבע מי יזכה ברכושו – על המצווה להחליט על כך בעצמו.

ביטול השפעות חיצוניות – כדי למנוע מצבים בהם השפעות חיצוניות שונות תסלפנה את רצונו של המצווה, מתבטלת כל הוראה בצוואה אשר נעשתה בשל השפעה אסורה: באונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית.

אם עברה שנה מהיום שההשפעה החיצונית חדלה לפעול על המצווה, או מהיום שנודע לו על התרמית, והוא בחר שלא לשנות את צוואתו, אותם פגמים לא יביאו לביטול הוראת הצוואה או תיקונה.

“אונס” – כאשר הוראה כלשהי בצוואה נכתבה עקב כפייה, ולא מתוך רצונו החופשי של המצווה.

“איום” – במקרה שגורם חיצוני איים על המצווה ואיום זה גרם לו לכתוב הוראה כלשהי בצוואתו.

יש להוכיח קשר של סיבה ותוצאה בין האונס והאיום שהופעלו על המצווה לבין ההוראה בצוואה, על מנת שתבוטל.

השפעה בלתי הוגנת – לא כל השפעה היא בלתי הוגנת (למשל שכנוע אדם כי יכתוב צוואה או שיחות בין בני משפחה על הצוואה).אין בפסיקה קביעה חד משמעית איזו השפעה תיחשב כבלתי הוגנת, וכל מקרה נבחן לפי נסיבותיו.

גם כאן, בכדי שתבוטל הוראה, יש להוכיח קשר של סיבה ותוצאה בין ההשפעה הבלתי הוגנת לבין ההוראה.

תחבולה ותרמית – הוראת צוואה שנעשתה כתוצאה מהונאת המצווה, או תוך שימוש בתחבולה כלשהי – תבוטל. מעשים רבים יכולים להיות מוגדרים כתחבולה ותרמית, ובית המשפט יצטרך לקבוע בכל מקרה לגופו.

אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית כמוריש בצוואה

על פי חוק הירושה צוואה לא יכולה להיכתב על ידי:

 • מי שנקבע על ידי בית משפט כאדם שהוא פסול דין.
 • מי שכתב את הצוואה בשעה שלא לא הבין מה משמעותה של צוואה.


לכן יש לבדוק כל מקרה לגופו: יש לוודא שהאדם שעורך את הצוואה מבין כי הוא חותם על צוואה, כי הוא נותן את רכושו ולמי הוא נותן אותו וכן יודע מהו טיבו של רכושו ומה היקפו.

התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לקיום צוואה ניתן להגיש לאחר פרסום בקשה לצו קיום צוואה, במקרים בהם: 

 • המנוח הותיר צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
 • הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח, או שנפלו בה פגמים.
 • ניתן להגיש התנגדות לצוואה במטרה לפסול אותה כאשר:
 • הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, תחת לחץ, איום או אונס.
 • אחד הנהנים בצוואה השתתף בעשייתה.
קיימים סוגי צוואות שונים
 • צוואה בכתב יד
 • צוואה בעדים
 • צוואה בפני רשות
 • צוואה בעל פה
 • צואות הדדיות
 • צוואה מוסרית

מעוניינים לערוך צוואה או לממש את הירושה שקיבלתם? אתם מוזמנים ליצור איתי קשר בכל עניין: 04-8557050